4,050,000 
3,180,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ CHÂN SẮT MẶT GỖ BT024

2,900,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ TRÒN CỔ ĐIỂN H8801BTG

12,150,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ MẶT KÍNH BTK-C.02

2,880,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ MẶT KÍNH BTK-C.01

4,490,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ TRÒN HIỆN ĐẠI BTT-C.03

4,490,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ TRÒN HIỆN ĐẠI BTT-C.02

2,630,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ TRÒN HIỆN ĐẠI BTT-C.01

1,960,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ BỆT GỖ TỰ NHIÊN BT-C.02

5,000,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ GỖ TỰ NHIÊN BT-C.01

5,000,000 
7,700,000 
13,416,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ ĐA NĂNG – BTR01

6,550,000 

Nội thất phòng khách

BÀN XẾP – BX01

4,850,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ NÂNG – BTN04

2,950,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ NÂNG CÁNH BƯỚM – BCB01

5,500,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ NÂNG – BTN05

2,950,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ NÂNG CÁNH BƯỚM – BCB02

5,500,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ – BT11002

4,500,000