4,050,000 
3,180,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ MẶT KÍNH BTK-C.02

2,880,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ MẶT KÍNH BTK-C.01

4,490,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ TRÒN HIỆN ĐẠI BTT-C.03

4,490,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ TRÒN HIỆN ĐẠI BTT-C.02

2,630,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ TRÒN HIỆN ĐẠI BTT-C.01

1,960,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ – BT11002

4,500,000 
7,050,000 
7,550,000