16,500,000 

Nội thất phòng ăn và bếp

BÀN ĂN KÉO DÀI – BAKD03

6,550,000 

Nội thất phòng ăn và bếp

BÀN ĂN KÉO DÀI GỖ SỒI – BAKD04

6,550,000 

Nội thất phòng ăn và bếp

BÀN ĂN KÉO DÀI GỖ SỒI – BAKD02

6,550,000 

Nội thất phòng ăn và bếp

BÀN ĂN KÉO DÀI GỖ TỰ NHIÊN – BAKD01

6,550,000 

Nội thất phòng ăn và bếp

BÀN ĂN GẤP THÔNG MINH – BAG02

3,950,000