5,450,000 
4,050,000 

Nội thất phòng làm việc

BÀN GIÁM ĐỐC GỖ CÔNG NGHIỆP BLV-V.01

3,550,000 

Nội thất phòng làm việc

BÀN LÃNH ĐẠO GỖ CÔNG NGHIỆP BLV-V.03

3,800,000 

Nội thất phòng làm việc

BÀN GIÁM ĐỐC GỖ CÔNG NGHIỆP BLV-V.02

3,810,000 

Nội thất phòng khách

SOFA MARTIN ĐAN MÂY SF-M.01

19,100,000 
4,950,000 

Nội thất phòng ngủ

GIƯỜNG GỖ ÓC CHÓ BED-C.03

25,500,000 
26,000,000 
25,300,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ BỆT GỖ TỰ NHIÊN BT-C.02

5,000,000 

Nội thất phòng khách

BÀN TRÀ GỖ TỰ NHIÊN BT-C.01

5,000,000