Nhà nông thôn hiện đại – NTK – K33

Zoom

Thông tin dự án

NHÀ DÀI | Long House
Công trình xây dựng trên khu đất có chiều dài 40m, gồm 4 khối nhà sắp xếp trải dài theo khu đất, xen kẽ là các khoảng sân trong giếng trời.
The construction project on the land is 40m long, including 4 blocks of houses arranged along the land, interspersed with courtyards in the atrium.
– Tên dự án | Nhà Dài
– Địa điểm | Tp. Hà Tĩnh
– Diện tích | 300 m2
– Năm hoàn thành | 2024
– Chụp ảnh | Triệu Chiến

Thông tin dự án

 

Công trình đã xem

No recently viewed posts found