Nhà tham khảo – NTK – K26

Zoom

Thông tin dự án

Một công trình cải tạo nhà ở của văn phòng H2 với cách tiếp cận giản dị và hướng tới những khoảng xanh làm mềm không gian ở.

Nguồn: Sưu tập

Thông tin dự án

 

Công trình đã xem

No recently viewed posts found