Nhà tham khảo – NTK – K24

Zoom

Thông tin dự án

Nguồn : Sưu tập

Hồ sơ Thiết kế cơ sở bao gồm :

* Phần Kiến trúc :

+ Phối cảnh

+ Mặt bằng

+ Mặt đứng

+ Mặt cắt

 

Thông tin dự án

 

Công trình đã xem

No recently viewed posts found